Behandelingen

Behandelingen

Lees meer over onze behandelingen. 

Bij een periodieke controle wordt uw gebit op gaatjes en eventuele tandvlees ontstekingen gecontroleerd. als aanvullende onderzoek kan de tandarts röntgenfoto’s maken om uw gebit nog beter te inspecteren. Verder wordt aandacht besteed aan uw eventule wensen/ vragen. Komt de tandarts een gaatje of een andere afwijking tegen, dan dient er een nieuwe afspraak voor gemaakt te worden. 

De taken die door de preventieassistente en de mondhygiëniste worden uitgevoerd zijn in eerste instantie gericht op preventie: het voorkomen van gaatjes in tanden en kiezen (cariës) en het voorkomen van tandvleesaandoeningen. Preventieve behandelingen, uitgevoerd door preventieassistente en mondhygiëniste

 • Geven van voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen, gebitsverzorging en het effect van voeding op het gebit.
 • Geven van een cijfer aan uw tandvlees DPSI-score
 • Geven van poetsinstructie volgens Tell-show-do methode
 • Uitvoeren van volledige gebitsreiniging: verwijderen van plaque, tandsteen/aanslag en polijsten.
 • Het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen, zoals fluoride of een laklaagje op tanden en/of kiezen (sealen).


De mondhygiëniste voert naast preventieve behandelingen ook curatieve behandelingen uit. Curatieve behandelingen, uitgevoerd door mondhygiëniste:

 • Behandelen van bloedend tandvlees, teruggetrokken tandvlees, rood of gezwollen tandvlees.
 • In opdracht en onder verantwoordelijkheid van de aanwezige tandarts het geven van een lokale verdoving.
 • Grondige reiniging van het gebit zowel boven- als onder de tandvlees
 • Aanbrengen van lokale medicamenten bijvoorbeeld duraphat en bleum

Heeft u last van bloedend tandvlees?
Gezond tandvlees heeft een roze kleur en ligt stevig om de tanden en kiezen. Gezond tandvlees is vastgehecht aan de tanden en kiezen; alleen bij de rand van het tandvlees zit een smalle, ondiepe ruimte tussen het tandvlees en de tanden en kiezen. Deze ruimte wordt een pocket genoemd en is bij gezond tandvlees hooguit 3 mm diep. Gezond tandvlees hoort niet te bloeden tijdens het poetsen, het eten of het schoonmaken met bijvoorbeeld tandenstokers, floss of ragers.

Ontstoken tandvlees kan rood, slap en gezwollen zijn. Ook kan het gaan bloeden bij het poetsen of het eten. Maar deze verschijnselen zijn lang niet altijd aanwezig. Dus als uw tandvlees niet gaat bloeden bij het poetsen of eten, wil dat nog niet zeggen dat het tandvlees gezond is. 

Onder bepaalde omstandigheden zal de tandplak de kans krijgen, om dieper in de ruimte tussen de tand en tandvlees, te komen. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt de pocket genoemd.

De schadelijke producten van de bacteriën in de pocket zorgen ervoor dat het lichaam afweercellen en ontstekingseiwitten in dit gebied gaat loslaten. Het gevolg van deze strijd is dat ook het kaakbot en de ligament vezels tussen de wortel en het bot worden afgebroken. Hierdoor zal de pocket dieper worden. In deze pockets verkalkt de tandplak gedeeltelijk tot tandsteen. Deze voortschrijdende ontsteking met afbraak van vezels en kaakbot heet parodontitis. Circa 10-15% van de Nederlandse bevolking heeft deze ernstige vorm van parodontitis. 

De oorzaak van zowel caries als ook tandvleesontsteking is de langdurige aanwezigheid van tandplak op de gebitselementen. Als men het risico van verlies van tanden en kiezen door caries en tandvleesontsteking wil vermijden, is het noodzakelijk dagelijks alle tandplak van de gebitselementen te verwijderen.

Wat is tandplak?
Op de gebitselementen vormt zich voortdurend een zacht en kleverig laagje, dat tandplak wordt genoemd. Tandplak bestaat hoofdzakelijk uit bacteriën die normaal in de mond voorkomen. Deze bacteriën zijn verantwoordelijk voor caries en tandvleesontsteking.

Tandplak heeft ongeveer dezelfde kleur als de gebitselementen en is daardoor moeilijk te zien. Het vormt zich overal op het gebit, dus ook tussen de tanden en kiezen in. Gelukkig kunnen we tandplak zelf verwijderen. 

Bij kiespijn is er meestal sprake van een ontsteking van de zenuw, of een ontsteking aan de wortelpunt. Gelukkig is deze vervelende pijn bijna altijd te verhelpen met een goede wortelkanaalbehandeling. Omdat kiezen vaak meerdere wortelkanalen bevatten, of omdat er al eerder een vulling is gemaakt vergt deze behandeling specialistische kennis en vergroting onder een loep/microscoop. Deze behandeling kan onder goede plaatselijke verdoving plaats vinden en is vaak in 1 of 2 behandelingen afgerond. Vervolgens is het ‘fundament’ van de tand of kies weer gezond en kan deze worden voorzien van een mooie nieuwe restauratie. 

Een kroon is een kapje van porselein en/of metaal dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug. Een kroon kan noodzakelijk zijn wanneer er onvoldoende houvast is voor een vulling. Verder kan een kroon voor het verbeteren van uiterlijk vervaardigd worden.

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.

Een brug kan zorgen voor een betere kauw vermogen, voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of uitgroeien en fraaie esthetiek. 

Tandenknarsen is het krachtig over elkaar schuiven van tanden en kiezen. Kaakklemmen is het krachtig op elkaar klemmen van tanden en kiezen. De tandheelkundige term voor beide vormen is bruxisme. Tandenknarsen gebeurt met name ’s nachts, terwijl het kaakklemmen zowel ’s nachts als overdag kan gebeuren. Tandenknarsen komt vaak voor, zowel bij jonge kinderen als volwassenen. Bij kinderen kan het spontaan verdwijnen. Meestal is tandenknarsen of kaakklemmen onschuldig, maar het kan problemen opleveren, zoals gebitsslijtage, breuk van vullingen, kaakklachten en vergroting van de kauwspieren.

Bewust worden van het klemmen of knarsen is de eerste stap. U kunt daarbij extra hulp krijgen. Uw tandarts kan een aantal adviezen en eventueel een opbeetplaat/splint maken. De opbeetplaat beschermt tegen gebitsslijtage en zorgt er soms ook voor dat de spieractiviteit afneemt en de kauwspieren meer tot ontspanning komen.

Daarnaast kan een kaakfysiotherapeut u helpen met diverse oefeningen die het het klemmen verminderen en de eventueel daaruit voortkomende kaakklachten. Leren omgaan met stress en ontspanningsoefeningen zijn de belangrijkste factoren om knarsen en klemmen te verminderen.

Soms is het nodig om een tand of kies te verwijderen. Deze ingreep verloopt meestal pijnloos, dankzij de verdoving. Ook voor het trekken van verstandskiezen kunt u ons terecht.  

Een uitneembare prothese (kunstgebit) is één van de meest gebruikte oplossingen voor het vervangen van ontbrekende tanden. Prothesen kunnen worden toegepast bij het ontbreken van een aantal tanden of kiezen; een partiële prothese, of bij het ontbreken van alle tanden en kiezen; een volledige prothese (kunstgebit). De kwaliteit en het uiterlijk van protheses zijn tegenwoordig veel beter dan vroeger. Vaak valt het vrijwel niet op dat iemand een prothese draagt.

Bent u niet tevreden over uw tanden en durft u niet te lachen? dan kunnen wij u hiermee verder helpen. Een mooie lach en esthetisch fraaie tanden is te realiseren door de huidige moderne technieken toe te passen. 

Wittere tanden is iets wat veel mensen willen, maar door twijfels, en misschien ook schaamte laten zij zich weerhouden om dit aan hun tandarts te vragen. Wij begrijpen dat een gezond en functioneel gebit zeer belangrijk is, maar met mooie tanden en kiezen zult u uw gebit beter waarderen en het helpt u te motiveren om het gezond te houden. 

Parodontitis is een tandvleesontsteking die verder gaat dan het tandvlees. Tandplak op de tanden en kiezen veroorzaakt een ontsteking in de rand van het tandvlees. Zo’n tandvleesontsteking heet gingivitis. Deze ontsteking kan zich uitbreiden van de tandvleesrand naar het daaronder gelegen kaakbot. Dit kan uiteindelijk leiden tot parodontitis. Circa 10-15% van de Nederlandse bevolking heeft deze ernstige vorm van parodontitis.

Ontstaan van parodontitis
Een ontsteking in de tandvleesrand (gingivitis) wordt veroorzaakt door bacteriën. Die bacteriën zitten in de tandplak. Tandplak is een zacht en kleverig, nauwelijks zichtbaar laagje van speekseleiwitten en bacteriemassa (biofilm) op de tanden en kiezen. Tandplak kan verkalken tot tandsteen dat stevig vastzit aan de tanden en kiezen. Hierop wordt weer een nieuw laagje plak gevormd etc. Een tandvleesontsteking kan zich in de diepte uitbreiden naar het kaakbot rondom de tanden en kiezen. Het tandvlees laat daardoor los van de tanden en kiezen. In de ruimte (de pocket) die zo ontstaat tussen het tandvlees en de tanden en kiezen, vormt zich weer tandplak. Door deze tandplak verplaatst de ontsteking zich nog verder in de diepte. De vezels gaan door de ontsteking kapot en het kaakbot wordt afgebroken. Hierdoor worden de pockets dieper. In de verdiepte pockets verkalkt de tandplak gedeeltelijk tot tandsteen. Deze voortschrijdende ontsteking met afbraak van vezels en kaakbot heet parodontitis.

Kenmerkend voor parodontitis 
Parodontitis kan lang onopgemerkt blijven, omdat het vaak geen – of pas in een heel laat stadium – verschijnselen met zich meebrengt. Enkele kenmerken die kunnen optreden zijn: rood, slap en gezwollen tandvlees, bloedend tandvlees bij het poetsen of eten en terugtrekkend tandvlees. Ook een vieze smaak of een slechte adem kunnen duiden op parodontitis. Parodontitis geeft zelden pijnklachten.

Pas in een gevorderd stadium van parodontitis ontstaan er echt klachten. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het los gaan staan van tanden en kiezen of het ontstaan van tussenruimtes.

Gevolgen van parodontitis 
Als het tandvlees ver is teruggetrokken, kan dat een lelijk gezicht zijn. Doordat bij terugtrekkend tandvlees de wortels gedeeltelijk bloot komen te liggen, kunnen de tanden en kiezen erg gevoelig zijn bij het poetsen, warme, koude, zoete of zure dranken en spijzen. Eenmaal afgebroken kaakbot kan zich niet meer herstellen. Uiteindelijk kan er door parodontitis zoveel kaakbot verdwijnen dat de tanden en kiezen los gaan staan en tenslotte uitvallen.

Voorkomen van parodontitis
Bloedend tandvlees betekent dat er sprake is van tandvleesontsteking (gingivitis). Negeer dit signaal niet, maar onderneem actie om het tandvlees weer gezond te krijgen. De veroorzaker van ontstoken tandvlees is tandplak. Het is dus van belang uw mond goed schoon te houden. Hulpmiddelen bij het schoonhouden van uw mond kunnen zijn: (elektrische) tandenborstel, tandpasta, tandenstokers, tandzijde of floss, ragers, gaas en/of een tongschraper. Overleg altijd met uw tandarts of mondhygiënist welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn.

Behandeling van parodontitis 
Tijdige behandeling kan het verlies van tanden en kiezen voorkomen.

Door een goede mondhygiëne kunt u zelf een bijdrage leveren aan de genezing van parodontitis. Daarnaast zal de tandarts of mondhygiënist de tandplak en tandsteen in de verdiepte pockets verwijderen door een professionele gebitsreiniging.

De tandplak boven de tandvleesrand dient u zelf elke dag te verwijderen door een goede mondhygiëne. Met een tandenborstel kunt u de tandplak aan de oppervlakte wegpoetsen. Met hulpmiddelen als ragers en tandstokers kunt u de tandplak tussen tanden en kiezen verwijderen. Uw tandarts of mondhygiënist vertelt u welke hulpmiddelen voor uw mond geschikt zijn.

Door de combinatie van een goede mondhygiëne en de gebitsreiniging verdwijnt de ontsteking meestal en hecht het gezonde tandvlees zich vast aan de tanden en kiezen.

Het kan voorkomen dat de tandarts of mondhygiënist erg diepe of moeilijk bereikbare pockets niet volledig kan reinigen. Om deze plaatsen toch goed te kunnen reinigen, is het nodig dat de tandarts of parodontoloog een flap-operatie uitvoert. 

risicogroepen voor parodontitis 
Het is bewezen dat sommige mensen meer aanleg hebben voor parodontitis dan andere. Vaak blijken bepaalde bacteriën hierbij een belangrijke rol te spelen.  Een aantal groepen loopt extra risico:

 • Rokers: Bij rokers komt parodontitis vaker voor dan bij niet-rokers. Bovendien is de ernst van parodontitis bij rokers groter. Ook reageren rokers minder goed op de behandeling van parodontitis.
 • Diabetes: Ook diabetes (en dan vooral de niet goed ingestelde diabetes) geeft een verhoogde kans op het ontstaan van parodontitis. Ook is door diabetes de kans op het ontstaan van abcessen bij parodontitis groter.
 • Stress: Psychische stress kan de afweer van het lichaam onderdrukken. Daardoor neemt de kans op het ontstaan van parodontitis toe en kunnen de nadelige gevolgen van parodontitis groter zijn.

Ook zwangerschap, verschillende systemische ziekten en medicijngebruik kunnen invloed hebben op parodontitis. Daarom is het belangrijk dat uw tandarts en mondhygiënist op de hoogte zijn (en blijven) van uw gezondheid.

Bron: NVvP