Klachten

Klachtenregeling

Bent u niet tevredenen? Wij proberen altijd eerst om samen met u tot een oplossing te komen, gelukkig lukt dat vrijwel altijd. Het kan echter voorkomen dat wij er samen niet uitkomen. U kunt in dat geval met uw klacht terecht bij de KNMT, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. De KvPA is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT. De KNMT kan bemiddelen om tot een oplossing te komen of uw klacht formeel in behandeling nemen en een uitspraak doen.

Meer informatie kunt u opvragen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP tel: 0900 202 5012). Ook kunt u schriftelijk informatie opvragen bij de KNMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein.