Pedodontologie

Een kindertandverzorger/kindertandarts heeft zich gespecialiseerd op het gebied van kindertandheelkunde. ze richten zich op extreem bange kinderen, maar bijvoorbeeld ook op kinderen met erg veel gaatjes die nog te jong zijn om uitgebreid behandeld te worden en kinderen met gedragsproblemen. 

De kindertandarts/kindertandverzorger  kan meestal een juiste inschatting maken van het gedrag van het kind. Dat betekent dat er soms op verantwoorde wijze doorgezet moet worden terwijl het kind protesteert waar op een ander moment terughoudendheid geboden is.

 

hoe gaat het te werk 

In eerste instantie wil de kindertandarts/kindertandverzorger van u weten wat uw kind heeft meegemaakt bij de vorige tandarts of mogelijk in andere medische settingen. Daarnaast wil de kindertandarts zich graag een beeld vormen van het algemene gedrag van uw kind. Vervolgens stelt hij aan de hand van uw verhaal en de conditie van het gebit een behandelplan op.

Voor kinderen is het belangrijk dat ze stapsgewijs aan de tandheelkundige behandeling kunnen wennen. Vertrouwen winnen speelt daarom een belangrijke rol. De kindertandarts zal dan ook duidelijke afspraken maken met uw kind en zich aan deze afspraken houden. Er wordt vertelt uw kind aan het eind van de behandeling altijd wat er de volgende keer te wachten staat.

 

welke tandheelkundige taken worden er uitgevoerd 

  • röntgen foto’s 
  • preventieve behandelingen (informatie, instructie, en voedingsanemnese) 
  • curatieve behandelingen (sealen, vullen, extracties, reiniging, polijsten en fluoride behandeling)

Bron: KNMT en NVvK