Praktijk reglement

Praktijk reglement

Huishoudelijke regels

  1. Huisdieren zijn binnen de praktijk niet toegestaan;
  2. Eten en drinken in de behandelkamers is niet toegestaan;
  3. Patiënten kunnen gebruik maken van het aanwezige patiëntentoilet, deze dient door elke gebruiker schoon te worden achtergelaten;
  4. Patiënten kunnen gebruik maken van de aanwezige garderobe in de wachtkamer en hal echter de praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal van eigendommen. 


Een afspraak nakomen/annuleren

  1. Natuurlijk verwachten wij dat u op tijd op uw afspraak verschijnt;
  2. Vanzelfsprekend verwacht u ook van ons dat wij ons aan de gemaakte afspraak houden en dat de tandarts ruim de tijd voor u neemt. Zorg er daarom voor dat u voldoende tijd binnen uw dagplanning reserveert voor uw afspraak. Soms is uitloop onvermijdelijk;
  3. Indien u onverhoopt uw afspraak niet kunt nakomen dan dient u tijdig contact op te nemen met de praktijk om uw afspraak te annuleren of verzetten;
  4. Als een afspraak niet wordt nagekomen of binnen twee werkdagen wordt geannuleerd dan worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht, de zogenaamde code C90. De tijd die aan de patiënt in rekening wordt gebracht, zal een naar redelijkheid vast te stellen percentage (0-100) van het bedrag van de voorgenomen behandeling betreffen;
  5. Het herhaaldelijk niet nakomen van uw afspraken kan als gevolg hebben dat wij u als Patiënt zullen uitschrijven;
  6. Voor contactgegevens verwijzen wij u naar onze website.